แรงบันดาลใจ

กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ ความไม่เป็นระเบียบ ภาวะที่ไม่เหมาะสม

กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบุว่าในระบบที่แยกตัวและไม่มีการรับพลังงานเข้าไปในระบบ เอนโทรปี จะไม่ลดลง (กฎข้อที่ 1 เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนกฎข้อที่ 3 จุดศูนย์องศาสัมบูรณ์ไม่สามารถเข้าถึงได้) ระบบปิดทั่วไปจะมีความไม่เป็นระเบียบมากขึ้น โครงสร้างจะพังทลายลง เกิดการกระจายตัวของวัตถุหรือพลังงาน ทำให้สิ่งนั้นเสื่อมลง กลายเป็นของที่ไร้ค่า ไร้ประโยชน์

ตัวอย่างของกระบวนการเหล่านี้ได้แก่ การขยายตัวของแก๊สจากปริมาตรน้อยไปสู่ปริมาตรมากขึ้น เราสามารถทำให้แก๊สมีปริมาตรลดลงได้ หรือทำให้ปฏิกิริยาเกิดในทิศทางตรงข้ามได้ แต่ต้องอาศัยพลังเข้ามาช่วยทำให้มันเกิดขึ้น

จำนวนรูปแบบของระบบที่มีความเป็นระเบียบ ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับรูปแบบที่ไร้ระเบียบ สิ่งที่มีประโยชน์จะมีน้อยกว่าสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ปราสาททรายที่เราก่อไว้ เวลาผ่านไปอีกวัน เราจะพบว่ามันกลายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปราสาท เนื่องจากลม น้ำทะเล หรือมีคนเดินเหยียบ ปัจจัยเหล่านี้ต่างก็สามารถทำให้ปราสาทพังลงได้ และเป็นไปได้ยากที่ลมจะพัดทำให้มันกลับมาเป็นปราสาทอีกครั้ง

ในชีวิตประจำวันเราสามารถเจอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ เช่น การเกิดสนิม การกัดกร่อนของเหล็ก การทุบตึก การรื้อถอนบ้าน ถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลไร่สวน วัชพืชก็จะขึ้นมาแทนที่พืชที่เราปลูก

สภาวะไร้ระเบียบเกิดขึ้นได้หลายแบบ

มีหลายแบบที่เราจะทำให้สิ่งของไร้ระเบียบ เช่น รูบิค ซึ่งมีตำแหน่งที่ยังไม่แก้ที่เป็นไปได้ถึง 43 ล้านล้านล้านล้านตำแหน่ง (43 Quintilian) แต่มีตำแหน่งที่ถูกต้องมีระเบียบแค่ 1 ตำแหน่ง

เอนโทรปี ความไร้ระเบียบ เราจะบอกว่าสภาวะไร้ระเบียบเป็นสภาวะปกติของจักรวาลนี้ก็ได้

โลกสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นได้

โลกแตกต่างจากดาวดวงอื่นในระบบสุริยะ โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดความมีระเบียบของอะตอม ทำให้เกิดการจัดเรียงและก่อตัวขึ้นเป็นของแข็ง กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เช่น พืชหรือสัตว์ สภาวะของแข็งทำให้ป้องกันสิ่งต่างๆ ให้คงอยู่ได้ ไม่ถูกทำลายตามเอนโทรปี ไม่กลายเป็นสิ่งที่ไร้ระเบียบ

ข้อมูลพันธุกรรมหรือ DNA ของสิ่งมีชีวิต ได้รับการปกป้องโดยเซลล์ ทำให้ DNA คงอยู่ได้ ถ้าไม่มีเซลล์มนุษย์เราก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้

ภาวะที่ไม่เหมาะสม

เราต่างก็กลัวความเจ็บป่วย กลัวความตาย การเสื่อมลงของร่างกายเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง ทีมที่แตกแยก ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่พังทลาย ล้วนเป็นตัวอย่างของภาวะที่ไม่เหมาะสม

เราอาจจะเจ็บป่วยและตายจากภาวะไม่เหมาะสม แต่มันก็เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา สิ่งที่มันทำให้เกิดภาวะไม่เหมาะสม

บรรพบุรุษเราเปลี่ยนการดำรงชีวิตจากการล่าสัตว์และเก็บเกี่ยว เปลี่ยนไปเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด การกินอาหารซีเรียลเพียงไม่กี่อย่าง ทำให้ร่างกายได้รับแคลอรี่มากแต่ได้รับสารอาหารน้อยลง สภาวะที่ไม่เหมาะสมนี้ทำให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวานได้

หรือการที่เรานั่งทำงานอยู่ในออฟฟิส แต่ร่างกายเราถูกสร้างมาเพื่อวิ่ง การกินอาหารที่เน้นแคลอรี่ การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแต่ร่างกายเรายังเหมือนเดิมเมื่อสมัยที่ต้องไล่ล่าหาอาหาร สภาวะที่ไม่เหมาะสมนี้ก็ทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับหัวใจได้

ความพยายาม เป้าหมายของชีวิต

กฎข้อที่ 2 มีความพิเศษตรงที่ มันเกี่ยวข้องกับจุดหมายปลางทางของชีวิต เป้าหมายของชีวิต ความพยายามไขว่คว้า การใช้พลังใช้ข้อมูลเพื่อต่อสู้กับเอนโทรปี เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ มันเข้าที่เข้าทาง ทำให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้สิ่งของมีค่า ทำให้มันยังคงมีประโยชน์

หากปราศจากความพยายาม โลกเราก็จะเต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ ถ้าเราปล่อยให้คนขับฝ่าไฟแดง ถ้าเราปล่อยให้คนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถ้าไม่มีการใช้อำนาจ สังคมมันก็จะไร้ระเบียบ ไร้ประโยชน์ลงไปเรื่อยๆ

หากปราศจากความพยายาม ถ้าไม่ช่วยกันสร้างฐานะ ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กันแและกัน ไม่สร้างและเห็นคุณค่าของกันและกัน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองคนก็จะค่อยๆ ลดลง

ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ออกแบบ ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ปล่อยให้มันไร้ระเบียบลงไปทุกวัน ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย เราก็อยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสม

Murphy’s Law อะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิด

อะไรที่มันเกิดขึ้นได้ มันก็จะเกิดขึ้น ความโชคร้ายไม่ได้เป็นความผิดของใคร สิ่งแย่ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ โรคร้าย ความอดอยาก ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุผลบางอย่าง นอกจากจักวาลจะไม่สนใจช่วยเหลือเราแล้ว มันยังขัดขวางไม่ให้เราได้ดั่งใจอีกด้วย มันทำให้โอกาสที่สิ่งร้ายๆ เกิดขึ้นได้มากกว่าสิ่งดีๆ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่เราปราถนา

ความยากจน เกิดจากการปล่อยชีวิตไปตามโชควาสนา

ความยากจนก็สามารถอธิบายได้ด้วยกฎข้อที่ 2 ปัจจัย 4 อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อยู่เฉยๆ สิ่งเหล่านี้มันคงไม่มาปรากฏอยู่ตรงหน้าเราได้เอง แต่ต้องอาศัยความพยายาม อาศัยพลังงานและการทำงานของเรา คนรวยที่เค้ามีสิ่งเหล่านี้ครบก็เป็นเพราะทำงาน คนที่ไม่มีก็ไม่ควรหาเรื่องโทษใคร

ความร่ำรวย เกิดจากการรักษาข้อมูลให้คงอยู่และเติบโต

ประเทศที่ร่ำรวย เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล ใช้เทคโนโลยี การมีเครือข่ายของข้อมูลที่ซับซ้อน ทำให้มีความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

เครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่กว่าสามารถสร้างแรงดึงดูดคน ดึงดูดข้อมูลเข้ามาร่วม ทำให้ยิ่งกลายเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้น ในขณะที่เครือข่ายข้อมูลของประเทศกำลังพัฒนาก็โตขึ้นเหมือนกัน แต่ช้ากว่า

ถ้าเราสร้างสภาวะที่เหมาะสม ทำให้เครือข่ายข้อมูลของเราสามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถ ทำให้การเข้าร่วมเครือข่ายเป็นเรื่องง่าย ทำให้การแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย เราก็จะมีเครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นได้เร็ว

สรุป

เอนโทรปี ความไร้ระเบียบ มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามาก ถ้าเราไม่พยายามมันก็จะไร้ระเบียบ และปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในทุกวันเป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเจอกับปัญหา ทางที่ดีเราควรจะหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้น โดยการใช้ข้อมูล ใช้พลังงาน ใช้ความพยายามของเรา ทำให้สิ่งที่ไร้ระเบียบกลับมามีความระเบียบ ทำให้มันมีประโยชน์

และเราควรจะขอบคุณคนที่สร้างงานศิลปะให้เราได้ชื่นชม ขอบคุณธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างชีวิตเราให้เกิดขึ้น พลังงานทำให้เกิดโครงสร้างชีวิตที่มีระเบียบ เพราะในจักรวาลนี้โอกาสที่ความมีระเบียบที่เกิดขึ้นได้มันมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับความไร้ระเบียบ

Reference

The Second Law of Thermodynamics

Like what you read? Please share it with your friends so we can get their thoughts!

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *