กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ ความไม่เป็นระเบียบ ภาวะที่ไม่เหมาะสม

กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบุว่าในระบบที่แยกตัวและไม่มีการรับพลังงานเข้าไปในระบบ เอนโทรปี จะไม่ลดลง (กฎข้อที่ 1 เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนกฎข้อที่ 3 จุดศูนย์องศาสัมบูรณ์ไม่สามารถเข้าถึงได้) ระบบปิดทั่วไปจะมีความไม่เป็นระเบียบมากขึ้น โครงสร้างจะพังทลายลง เกิดการกระจายตัวของวัตถุหรือพลังงาน ทำให้สิ่งนั้นเสื่อมลง กลายเป็นของที่ไร้ค่า ไร้ประโยชน์

Read more