ทักษะชีวิตทั้ง 5 อย่าง พื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี ความมั่งคั่งและความสำเร็จ

นักวิจัยจาก University College London (UCL) ค้นพบทักษะชีวิตทั้ง 5 ที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี มีความมั่งคั่ง และประสบความสำเร็จ ทักษะชีวิตที่พัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก มีส่วนช่วยในการตัดสินใจและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี และช่วยให้มีชีวิตที่ดีได้

Read more

ทำความรู้จักบุคลิกภาพสำคัญทั้ง 5 สิ่งที่กำหนดความเป็นตัวเรา

รู้จัก Personality (บุคลิกภาพ) คืออะไร ถ้าหากบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดหรือพัฒนาในตอนเด็ก หลังจากโตเป็นผู้ใหญ่ หากไม่พอใจในบุคลิกภาพของตัวเอง แล้วเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือไม่

Read more

รู้จักตัวเองและคนรอบข้างจากบุคลิกภาพทั้ง 5 คนไหนที่ควรอยู่ใกล้ ใครที่ควรห่าง

ถ้าเราไม่รู้จักตัวเอง มันก็เป็นเรื่องยากที่จะปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้น เช่นเดียวกันกับการที่เรารู้จักคนรอบข้าง เราก็จะช่วยให้เค้าได้ปรับปรุงตัวเค้าเอง ทำให้เรารู้ว่าคนไหนที่เราควรอยู่ใกล้ คนไหนที่เราควรจะอยู่ห่างๆ

Read more