ความไม่รู้ทั้ง 5 ระดับ ความรู้คือพลัง ทำให้เราทำงานได้สำเร็จ

ช่วงแรกๆ ที่เราเริ่มทำงานด้าน Software เราชอบอ่านบทความด้านนี้มาก รวมถึงบทความเรื่อง The Five Orders of Ignorance  ของ Phillip G. Armour เราว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดเรา อย่างหนึ่งเลยคือมันทำให้เราไม่ได้มองว่าการทำ Software เป็นแค่การทำงานทั่วไป แต่มันคือการหาความรู้ที่จำเป็นสำหรับ Software นั้นๆ  เราว่าเราเคยเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นๆ ฟังหลายคนแล้ว แต่ทำไมเราไม่ทำให้เค้าเข้าใจแบบที่เราเข้าใจ เหมือนคนอื่นไม่ได้อินไปกับเรา นี่คือความพยายามอีกรอบ ลองอ่านดู

Read more