Global Running Day วันวิ่งสากล

วันพุธแรกของเดือนมิถุนายนเป็นวันวิ่งสากล (Global Running Day) วันสำคัญที่ฉลองให้กับการวิ่ง กระตุ้นให้คนขยับตัวเคลื่อนไหวร่างกาย ให้เราระลึกถึงบทบาทความสำคัญของการวิ่ง ให้เราร่วมใจกันรักษาสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย วิ่งลดความเครียด วิ่งลดความกังวล วิ่งให้เราเอาชนะอุปสรรค ให้เราจัดการกับปัญหาสุขภาพโรคภัยทั้งหลายได้ดีขึ้น

Read more