การที่เราจะกำจัดความไม่รู้ออกไปได้ เราจะต้องมีความสนใจอยากรู้ก่อน

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ แต่คนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความรู้ ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างแรกเลยที่เราต้องมีคือ ความอยากรู้ ความอยากทำให้เกิดคำถาม ทำให้เราต้องหาคำตอบ ทำให้เราเรียนรู้ และในที่สุดเราก็เข้าใจในบางสิ่ง และหลังจากที่เรารู้สิ่งนั้นแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามอื่นๆ ตามมา วนไปไม่จบ

Read more