เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมอง ฝึกสมอง เสริมปัญญา ทำให้เราใช้สมองได้เต็มศักยภาพ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมอง จากหนังสือ Brain rules เขียนโดย John Medina เป็นความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับสมอง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองและดึงพลังศักยภาพที่แฝงอยู่ภายใน

Read more