แก้ไขล่าสุด 6 มิถุนายน 2560

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookies ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้โดย Browser ในตอนที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เราจะใช้ Cookies สำหรับจดจำข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูล Preference ส่วนตัว

Cookies ที่เราใช้ในเว็บนี้ได้แก่

  • WordPress cookies – จำเป็นสำหรับระบบ CMS ที่เราใช้จัดการเว็บไซต์นี้
  • Google Analytics cookies – ใช้สำหรับติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป
  • Facebook Pixel – ใช้สำหรับติดตามข้อมูลที่คนเข้ามาใช้งานเว็บ ในอนาคตอาจจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สำหรับ Facebook Ads

ทุกคนสามารถป้องกันไม่ให้เว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนตัว และนอกจากนั้นยังสามารถลบ Cookies ออกจาก Browser ได้ด้วย

FireFox

เปิดและปิดการใช้งานคุกกี้

วีธีการล้างแคช

Chrome

เปิดหรือปิดการใช้คุกกี้

ล้างแคชและคุกกี้

Like what you read? Please share it with your friends so we can get their thoughts!