การพัฒนาตนเอง

สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ใช่ IQ หรือ พรสวรรค์ แต่มันคือ Grit

ตอนเด็กๆ ส่วนใหญ่เราคงได้เรียนรู้เทคนิคเพื่อความสำเร็จ เรียนอิทธิบาท 4 กันมาแล้ว ถ้ายังจำได้ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา สำหรับบางคนคำเหล่านี้อาจดูธรรมดา เราจะทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้น โดยการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ฉันทะ (Passion) วิริยะ (Grit) จิตตะ (Focus, Attention) วิมังสา (Retrospect)

ในบทความ Passion เราพูดถึงคนที่มีใจรัก การที่เรารักในงานที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานอดิเรก มันจะทำให้เรามีความสุข มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์ และถ้าเราลงทุน ทำทุกอย่างเพื่อคนๆ หนึ่ง สุดท้ายเราก็จะพบว่าเรารักคนๆ นั้น ถ้าเราลงทุนเรียนรู้และทำงานหนักเพื่อให้งานสำเร็จ สุดท้ายเราก็จะรักงานนั้น

ส่วนในบทความนี้จะเป็นเรื่อง Grit หรือ วิริยะ สำหรับบางคน Grit เป็นเรื่องใหม่และดูน่าสนใจกว่า แต่ยังไงก็ขอเริ่มจากทบทวนความหมายของ วิริยะ ก่อน (จาก Wikipedia)

วิริยะ

วิริยะ แปลว่า ความเพียร ความพยายาม ความกล้าที่จะลงมือทำ ภาวะของผู้กล้า เป็นแนวทางให้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จตามประสงค์ หมายถึง การลงมือปฏิบัติลงมือทำงานที่ตนชอบที่ตนรัก ทำด้วยความพากเพียรพยายาม ทำด้วยความสนุก กล้าหาญ กล้าเผชิญกับความทุกข์ยาก ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ ก็เพียรกำจัดปัดเป่าไปให้หมดสิ้นไป โดยไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นหวัง เดินหน้าเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายคือ ความสำเร็จ

วิริยะ เป็นเหตุให้กล้าลงมือทำงานและกล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ ขณะทำงาน ตรงกันข้าม หากขาดความเพียรพยายามเสียแล้วก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังที่ พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า

คนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร

จากความหมายของ วิริยะ ในนั้นมีคำที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นั่นคือ ไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นหวัง เพราะนี่เป็นคุณสมบัติที่เราควรมี ความสามารถที่จะกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง ไม่ว่าเราจะล้มแหลวกี่ครั้ง หรือพลาดพลั้งกี่หน

Grit

ใน TED Talks: Grit: The power of passion and perseverance Angela Lee Duckworth พูดถึงสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จในการเรียนและในชีวิต สิ่งนั้นไม่ใช่ IQ หรือพรสวรรค์ แต่มันคือ Grit

เค้าบอกว่า Grit เป็นเครื่องชี้วัด เป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าใครจะประสบความสำเร็จ และไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นอะไร Grit จะขับดันให้เราไปถึงจุดนั้นได้

จากการเฝ้าติดตามผลในชั้นเรียน เค้าพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มี IQ สูงเสมอไป นอกจากนั้นเด็กที่ฉลาดที่สุดก็ยังประสบความสำเร็จน้อยกว่าเพื่อนร่วมชั้นคนอื่น

หลังจากนั้น เค้าได้กลายมาเป็นนักจิตวิทยา และได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ เช่น นักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนทหาร West Point ครูที่เพิ่งเริ่มทำงาน และเซลล์ในองค์กร เค้าพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพราะมี IQ สูง ไม่ใช่เพราะหน้าตาหรือทักษะการเข้าสังคม ไม่ใช่เพราะสุขภาพแข็งแรง แต่ปัจจัยที่คนเหล่านั้นมีเหมือนกันคือ Grit คือการให้ความสำคัญกับเป้าหมายในระยะยาว คือนักวิ่งมาราธอน ไม่ใช่นักวิ่งลมกรด

Grit คือความวิริยะ ที่จะทำตามเป้าหมายในระยะยาว Grit คือความทรหด อดทน

พรสวรรค์และความพยายาม

ในหนังสือ Grit: The Power of Passion and Perseverance ผู้เขียน (Angela Lee Duckworth) ได้อธิบายความหมายของ Talent หรือพรสวรรค์ไว้ว่า เป็นความสามารถในการเรียนรู้ทักษะได้เร็ว

  • talent x effort = skill
  • skill x effort = achievement

ถึงแม้จะมีพรสวรรค์ ก็ยังต้องพยายามเรียนรู้ทักษะ และถ้าเราไม่มีพรสวรรค์ เราก็ต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นๆ สิ่งสำคัญคือความพยายามอย่างต่อเนื่อง เราต้องเพียรพยายามเรียนรู้ทักษะ ไม่ย่อท้อในเวลายากลำบากหรือผิดหวัง และเพียรพยายามถึงแม้ว่าจะพบกับความสำเร็จแล้วก็ตาม ชีวิตนี้ต้องการความพยายามที่ไม่สิ้นสุด เราต้องมี Grit มีวิริยะ เพื่อให้เราดำเนินชีวิตนี้ต่อได้

พรสวรรค์และรางวัล

โรงเรียนมักจะให้รางวัลสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์ น่าเสียดายที่เด็กบางคนเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งพอ ไม่มีพรสวรรค์ และถึงพยายามไปก็เท่านั้น น่าเสียดายที่เด็กบางคนยังไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่า เค้าสามารถเก่งขึ้นได้

เราสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ โดยการลดความสำคัญของพรสวรรค์ลง และให้ความสำคัญ ให้รางวัลสำหรับความพยายาม

อย่าไปทำลายความหวังของเด็กๆ แต่ต้องย้ำให้เด็กรู้ว่า ทักษะเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ ความพยายาม Grit วิริยะ ความแน่วแน่ จะทำให้ประสบความสำเร็จได้

ผู้ปกครองก็เช่นกัน แทนที่จะมองว่าเกรดต่ำเกิดจากขาดความพยายาม ถ้าคิดว่าเกรดมันสะท้อนระดับสติปัญญา มันก็จะกลายเป็นว่าเราปลูกฝังทำให้เด็กเชื่อว่าเค้าโง่และควรที่จะล้มเลิก

ถ้าเพียงแค่ผู้ปกครองและครูบอกกับเด็กๆ ว่าเค้าต้องพยายามให้มากขึ้นอีก และให้เด็กๆ มีทัศนคติแบบเติบโต ได้เรียนรู้การทำงานของสมอง รู้ว่าสมองเปลี่ยนแปลงได้ รู้ว่าเค้าฉลาดมากขึ้นได้จากการทำผิดพลาด มันก็จะช่วยกระตุ้นเด็ก และทำให้ประสบความสำเร็จได้

ใจรักและความเพียร

Grit ประกอบไปด้วย ใจรัก (Passion) และความเพียร (Perseverance) ถ้าเราใส่ใจในงานที่เราทำ เราก็จะทำได้เรื่อยๆ ถ้าเรายังทำสิ่งที่เรารัก เราก็จะรักมันมากยิ่งกว่าเดิม ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่ชอบงานที่เราทำ เราก็จะไม่ใส่ใจที่จะทำมันให้ดี ถ้าเราไม่ปรับปรุงงานให้มันดี เราก็จะไม่เห็นคุณค่าของมัน

ความล้มเหลว

ลองกลับไปทบทวนความหมายของ Grit หรือวิริยะ ลองพิจารณาดูว่า คำๆ นี้ มันมีความหมายพิเศษสำหรับเราหรือเปล่า เช่นเดียวกับคำว่า Fail หรือล้มเหลว สำหรับบางคนมันทำให้ท้อแท้และล้มเลิก แต่สำหรับบางคน ความล้มเหลวมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ถ้าเราเปลี่ยนจากความคิดเดิมๆ ที่เราถูกสอนมาตอนเด็กๆ ถ้าเราเตรียมพร้อมที่จะล้มเหลว ถ้าเราตั้งใจที่จะล้มเหลวและเรียนรู้จากมัน มันก็จะทำให้เราเติบโตได้

ถ้าเรื่องไหนมันสำคัญ ก็สอนมันบ่อยๆ

การเรียนในโรงเรียนเป็นแบบ เรียนผ่านๆ เรียนเพื่อให้ผ่านไปเรียนวิชาต่อไป หรือคิดว่าสิ่งที่เรียนมันจะอยู่ในหัวเราตลอดไป การเรียนบทเรียนแค่ครั้งเดียว ถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจแนวคิด แต่ถ้าเราไม่ได้นำไปใช้ ไม่ได้ทบทวน เราก็จะลืม

We Only Learn If We Repeat

สิ่งหนึ่งที่การสอนศาสนาทำได้ดีและเราควรเอาเป็นแบบอย่าง นั่นคือ แนวคิดอะไรที่สำคัญ เค้าก็จะเน้นย้ำอยู่บ่อยๆ

Not every idea is truly important, but if it is, go back to it. Get to know it. Fill in the gaps. If it’s worth learning, it’s worth learning repeatedly.—David raptitude.com

References

TED Talks Grit: The power of passion and perseverance

หนังสือ Grit: The Power of Passion and Perseverance

Wikipedia: วิริยะ

Why We Only Learn If We Repeat

Like what you read? Please share it with your friends so we can get their thoughts!

Previous ArticleNext Article

4 Comments

  1. เปรียบเทียบกับอิทธิบาท4ได้ดีและเข้าใจมากขึ้นคะ ขอบคุณคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *