การเรียนรู้

สร้างแหล่งเรียนรู้ เราต้องการพื้นที่การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้

ทำไมทักษะของเราถึงหยุดพัฒนา ทำไมเราถึงไม่ก้าวหน้า ทำไมเราถึงหยุดอยู่กับที่ ทำยังไงถึงจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และจะมีวิธีไหนที่ทำให้เราสามารถค้นหาและทดลองสิ่งใหม่ๆ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานจริง

แหล่งเรียนรู้ พื้นที่การเรียนรู้

หลังจากที่เราเรียนจบ หลังจากที่เรามีทักษะที่พร้อมเพียงพอสำหรับการทำงาน เราก็มักจะหยุดพัฒนาในด้านนั้น Eduardo Briceño ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้ พูดถึงสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทำเพื่อให้เราเติบโต เค้าบอกว่าเราจำเป็นต้องแยกพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Zone) ออกมาจากพื้นที่ของการทำงาน (Performance Zone) นั่นคือเราต้องสละเวลาเพื่อใช้สำหรับฝึกฝน เพื่อค้นหาทักษะใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนและขัดเกลาทักษะที่เรามี

ประสบการณ์จากการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราพัฒนาทักษะหรือทำให้เกิดความเชี่ยวชาญได้เสมอไป การที่เราจะเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ เราต้องสละเวลาเพื่อเรียนรู้ เราจะอยู่แต่ที่เดิมๆ ไม่ได้ เราต้องสลับไปมาระหว่าง พื้นที่การทำงานและพื้นที่การเรียนรู้

การพัฒนาทักษะในพื้นที่การเรียนรู้ เราจะต้องมีความตั้งใจที่จะฝึกฝน และแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่มีความเฉพาะ แล้วฝึกฝนทักษะนั้นอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากการทดลองและการทำผิดพลาด รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆ และนำมันไปปรับปรุง

Growth Mindset ทัศนคติแบบเติบโต

การที่เราจะเรียนรู้ให้ได้ผลดีที่สุด เราจะต้องเชื่อว่าตัวเราสามารถพัฒนาได้อีก (Growth Mindset) เราต้องกระตุ้นตัวเองให้มีทักษะติดตัว และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมที่เราสามารถทดลองสิ่งใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้เราได้ทำผิดพลาด โดยที่มันไม่กระทบต่อการทำงานจริง

เด็กที่ทำการบ้าน ตอบคำถาม หรือทำข้อสอบแล้วโดนหักคะแนนจากความผิดพลาด สภาพแวดล้อมแบบนั้นมันไม่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ เรากำลังทำให้เด็กเข้าใจว่า ตอนนี้เค้าอยู่ในพื้นที่ของการทำงาน ไม่ใช่พื้นที่ของการเรียนรู้ การลงโทษจากความผิดพลาดจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เด็กเรียนรู้และไม่ให้เค้าได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการปิดโอกาสที่เค้าจะได้ค้นหา ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้

เรียนรู้จากความผิดพลาด

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหน แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราพัฒนาทักษะจากการทำงานในแต่ละวัน เวลาที่ผ่านไปเราอาจจะพบว่าตัวเราเองไม่ได้พัฒนาขึ้นเลย ดังนั้นเพื่อให้เราพัฒนาทักษะ เราจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ เราต้องมีพื้นที่การเรียนรู้ และแยกออกจากพื้นที่การทำงาน ในพื้นที่การเรียนรู้ เราจะมุ่งมั่นอยู่กับทักษะที่เราต้องการฝึกฝนเพื่อให้เชี่ยวชาญ และถึงแม้ว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดบ้าง แต่เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น ส่วนในพื้นที่ของการทำงาน เราก็คาดหวังว่าเราจะใช้ทักษะที่เราเชี่ยวชาญ ลงมือทำงานให้ออกมาดีที่สุด

การพัฒนาและการเติบโตเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ แต่หลายคนกลับทำแต่งาน และใช้วิธีเดิมๆ ทำให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆ ไม่เคยได้เรียนรู้ และทำให้เสียโอกาสในการเติบโต

สละเวลาเพื่อเรียนรู้

คนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด มักจะรู้จักแยกพื้นที่การเรียนรู้ออกจากพื้นที่การทำงาน คนเหล่านี้ใช้ทักษะที่เชี่ยวชาญ ลงมือทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และสละเวลาเพื่อเรียนรู้ ขัดเกลาทักษะให้ดีกว่าเดิม พัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อรองรับงานในอนาคต

Demosthenes นักปกครองในสมัยกรีกโบราณ ทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ เค้าขัดเกลาทักษะโดยการเรียนรู้จากครู เรียนรู้ศิลปะการพูดและฝึกการพูดกับกระจก ฝึกฝนบังคับตัวเองเพื่อสร้างบุคลิกการพูดให้ดีที่สุด สิ่งที่เค้าทำคือการแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อย แล้วฝึกฝนแต่ละส่วนนั้นจนเชี่ยวชาญ ฝึกฝนและทำซ้ำ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้จากความผิดพลาด รับฟังและเรียนรู้จากคนอื่นๆ การทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างมาก

งานวิจัยพบว่า พนักงานในองค์กรจะหยุดพัฒนาตัวเองหลังจากเริ่มทำงาน คนเหล่านี้ไม่ได้มีช่วงเวลาของการเรียนรู้ แต่มุ่งมั่นอยู่กับการทำงานจริง อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดเกิดขึ้น

การสลับไปมาระหว่าง พื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่การทำงาน จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Beyoncé ใช้เวลาศึกษาเทปการแสดงที่ผ่านมา เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆ เพื่อให้เกิดลูปของการพัฒนาทักษะ

เราควรใช้เวลากับการเรียนรู้ให้มากขึ้น และเชื่อว่าตัวเราเองสามารถพัฒนาได้อีก กระตุ้นตัวเองให้ขัดเกลาทักษะที่เรามี รู้และเข้าใจว่าการทำงานจริงในแต่ละวัน มันไม่พอที่จะทำให้เราพัฒนาขึ้นได้ แต่เราต้องฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่เรายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ เราต้องมั่นใจว่ามันจะไม่ทำให้กระทบกับงานจริง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้

การลงโทษในแต่ละรูปแบบมันจะขัดขวางไม่ให้เราเรียนรู้จากการทำผิดพลาด บริษัทที่มุ่งแต่จะให้พนักงานได้ทำงานโดยใช้ทักษะที่มีให้เกิดผลดีที่สุด แต่ไม่ปล่อยให้พนักงานได้เรียนรู้ขัดเกลาทักษะ กลับต้องล้าหลังเพราะขาดแนวคิดใหม่ๆ

ดังนั้นถ้าเราต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง ก็ให้สร้างหรือจำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ เราจะต้องสละเวลาและทรัพยากรเพื่อค้นหา รับฟัง ทดลองสิ่งใหม่ๆ พัฒนาตัวเองและเติบโตให้มากขึ้น

สรุป

ประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราพัฒนาทักษะหรือทำให้เกิดความเชี่ยวชาญได้เสมอไป การที่เราจะเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราจะต้องสละเวลาเพื่อเรียนรู้ สลับไปมาระหว่าง พื้นที่การทำงานและพื้นที่การเรียนรู้

แบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อย แล้วฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากความผิดพลาด รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆ และนำมันไปปรับปรุง

สร้างหรือจำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ สละเวลาและทรัพยากรเพื่อค้นหา รับฟัง ทดลองสิ่งใหม่ๆ พัฒนาตัวเองและเติบโตให้มากขึ้น

Reference

How to get better at the things you care about

Like what you read? Please share it with your friends so we can get their thoughts!

Previous ArticleNext Article

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *