แรงบันดาลใจ

สร้างแรงจูงใจในการทํางาน โดยการชื่นชมและให้รางวัลพนักงาน

ผู้นำที่ดีจะยกย่องพนักงานและชื่นชมไอเดียจากใจ ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ทำให้พนักงานภูมิใจในตัวเองและในงานที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะคาดหวังอะไรจากพนักงาน บริษัทจะต้องแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ โดยการรับฟังและตอบรับในสิ่งที่พนักงานพยายามจะบอก

ประโยชน์ของการให้รางวัลและชื่นชมพนักงาน

การให้รางวัลและชื่นชมพนักงาน มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานได้ ผลการวิเคราะห์ของ Gallup จากการสำรวจพนักงานทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านคน (ในธุรกิจมากกว่า 30 ประเภท และมากกว่า 1 หมื่นหน่วยงาน) พบว่า

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน
 • ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันของพนักงาน
 • ช่วยให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆ
 • ช่วยให้ลูกค้าติดและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • ช่วยให้เกิดความปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน

หลักการยกย่องและให้รางวัลพนักงาน

ในหนังสือ O Great One!: A Little Story About the Awesome Power of Recognition ผู้เขียนได้เสนอหลักการยกย่องและให้รางวัลพนักงานทั้ง 10 ข้อที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวพนักงานและบริษัทเอง

 1. รู้จักใส่ใจ ถ้าไม่ทำให้เห็นว่าเราใส่ใจ ก็จะไม่มีใครมาใส่ใจเรา ดังนั้นบริษัทต้องทำให้พนักงานเห็นว่า เค้าคือคนสำคัญ และบริษัทต้องการให้แต่ละคนประสบความสำเร็จ
 2. รับฟังความเห็น การรับฟังความเห็นเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำให้พนักงานรู้ว่าบริษัทใส่ใจ บริษัทจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ ถ้าไม่รู้เป้าหมายของแต่ละคน ดังนั้นจงฟัง เพราะพนักงานแต่ละคนต่างก็มีแนวคิดของตัวเองและอยากมีส่วนร่วมกับบริษัท
 3. ให้โอกาสเสนอไอเดีย ไอเดียที่ดีไม่ได้มาจากเฉพาะหัวหน้าหรือคนที่มีประสบการณ์เท่านั้น พนักงานระดับล่างก็สามารถเสนอแนวคิดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะแต่ละคนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และรู้ลึกเกี่ยวกับการทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 4. ตอบแทนผลงานที่ดี การยกย่องและตอบแทนพนักงานที่ทำงานสำเร็จหรือเสนอแนวคิดที่ดี จะกระตุ้นให้พนักงานทำผลงานให้ดีขึ้นและเสนอไอเดียใหม่ๆ ได้เรื่อยๆ
 5. แบ่งระดับให้เหมาะสม การยกย่องพนักงานที่ทำผลงานได้ดี จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ควรแบ่งระดับการยกย่องและตอบแทนพนักงานตามผลงานอย่างเหมาะสม เช่น การยกย่องพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปี ควรจะจัดให้ใหญ่กว่าการให้รางวัลตอบแทนเมื่อพนักงานทำผลงานได้ดีในแต่ละเดือน
 6. ทำให้เป็นเรื่องสนุก จริงจังกับงาน แต่อย่าจริงจังกับตัวบุคคล การยกย่องพนักงานต้องทำให้เป็นเรื่องสนุก ทำให้พนักงานทุกคนรู้และกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการประกาศยกย่องเพื่อนร่วมงาน
 7. ทำให้เป็นเรื่องส่วนตัว ใบประกาศนียบัตรจะทำให้ดูเป็นทางการมากเกินไป ควรยกย่องพนักงานในแบบที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้เป็นเรื่องน่าจดจำ และคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้รับ
 8. รางวัลเป็นเรื่องธรรมชาติ การยกย่องและให้รางวัลถือเป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกคนล้วนต้องการรางวัลจากการทำงานสำเร็จ
 9. การยกย่องคือการได้รับเกียรติ การยกย่องคนอื่นคือการได้รับเกียรติ การยกย่องถือเป็นรางวัลทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ
 10. ขอบคุณทุกครั้ง พูดขอบคุณทุกครั้งในเวลาที่ยกย่องหรือให้รางวัลพนักงาน

สรุป

การรับฟังความเห็นจากพนักงานจะช่วยให้พนักงานรู้ว่า บริษัทเองก็ใส่ใจและให้ความสำคัญกับแต่ละคน การยกย่องและตอบแทนพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญ มันจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ช่วยกระตุ้นให้พนักงานตั้งใจและสร้างผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และการประกาศยกย่องควรจะทำให้เป็นเรื่องสนุก

References

O Great One!: A Little Story About the Awesome Power of Recognition 

The Power of Praise and Recognition

Like what you read? Please share it with your friends so we can get their thoughts!

Previous ArticleNext Article

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *