แรงบันดาลใจ

คำคมชีวิต คำสอนที่จะช่วยนำทางให้เราดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่เราเชื่อส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ความเชื่อมีส่วนทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข บางครั้งก็ทำให้เกิดทุกข์ ความเชื่อที่ถูกต้องช่วยให้เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทำให้รู้สึกยินดีและพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ ช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น ช่วยป้องกันไม่ให้มองสถานการณ์ในแง่ร้ายไปมากกว่าที่มันเป็นจริงๆ

มีคำคมหรือคำพูดเกี่ยวกับชีวิตที่น่าสนใจอยู่เยอะทีเดียว ในบทความนี้จะเลือกหยิบบางอันมาขยายความ เน้นเฉพาะคำคมที่สั้นและเข้าใจได้ง่ายๆ เริ่มต้นจากคำคม หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นคำสอนที่น่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้ว

The root of suffering is attachment.

การยึดมั่นถือมั่นคือต้นเหตุแห่งทุกข์ สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน สถานะทางสังคม เพื่อนหรือครอบครัว สิ่งที่เรารักแทบจะทุกสิ่งล้วนทำให้ยึดติดได้ และถ้าเรายึดติดกับสิ่งต่างๆ มากจนเกินไป ก็จะเป็นทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไป หรือแม้แต่ความกลัวที่จะสูญเสีย ก็ยังทำให้เป็นทุกข์ได้เช่นกัน เราควรพอใจในสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ แต่ก็ไม่ควรยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไป

นอกจากนั้นยังต้องระวังไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่เราไม่อาจควบคุมได้ เราอาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการ บางครั้งผลลัพธ์มันก็เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ก็อย่ายึดติดเป็นทุกข์กับผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้

เป้าหมายไม่ใช่การลดความต้องการ แต่เป็นการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ ลงมือทำโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ยึดติดกับการไม่ยึดติด ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ใดๆ

Wise venturing is the most commendable part of human prudence.—George Savile

ไม่ว่าจะทำอะไรหรือเป็นเรื่องอะไร เราก็มักจะต้องเลือกให้ดี คิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ แต่ไม่ว่าจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเยอะแค่ไหน มันก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะมั่นใจได้ 100%

ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักเสี่ยงอย่างชาญฉลาด ไม่จำเป็นต้องมั่นใจ 100% ก่อนตัดสินใจ แต่แค่ให้มีความมั่นใจมากพอ

บางครั้งการเดา ก็ทำให้เราชนะพนัน บางครั้งตัวเลือกที่มั่นใจ ก็ทำให้เราแพ้ได้เช่นกัน บางครั้งการตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณ กลับทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการคิดวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องยากๆ เรื่องที่ซับซ้อน

If you wish to live, you must first attend your own funeral.—Katherine Mansfield

ถ้าอยากใช้ชีวิตให้ดี ก่อนอื่นต้องรู้จักยอมรับความตาย ความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และก็อาจมาถึงเร็วกว่าที่คิด เวลาของเรามีอยู่จำกัด ดังนั้นจึงไม่ควรใส่ใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

เราควรจะใส่ใจกับการใช้ชีวิตให้ดี มากกว่าการมีชีวิตที่ยืนยาว เพราะเราไม่อาจควบคุมอายุขัย แต่เราควบคุมคุณภาพของการใช้ชีวิตของเราได้

Perseverance is a great element of success. If you only knock long enough and loud enough at the gate you are sure to wake up somebody.—Henry Wadsworth Longfellow

พรสวรรค์และความฉลาดไม่ได้เป็นตัวกำหนด ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญของความความสำเร็จ แต่สิ่งที่เรามักมองข้าม ความพยายามอย่างต่อเนื่องความตั้งใจต่างหากที่สำคัญมากกว่า ถ้าหากเราตั้งใจมากพอ หากเราพยายามมากพอ และหากว่ามีเวลามากพอ เราก็จะประสบความสำเร็จได้

คนส่วนใหญ่มีความสามารถกันอยู่แล้ว ที่เหลือก็แค่พยายามและอดทนให้มากพอ

การทำผิดพลาดล้มเหลวในครั้งแรกๆ ไม่ได้เป็นตัวกำหนด ไม่ได้บอกว่าเราไร้ความสามารถ หากเราพยายามมากพอและรู้จักลองวิธีใหม่ๆ เราก็จะทำได้ตามเป้าหมาย

What I believe is a process rather than a finality.—Emma Goldman

สิ่งที่เราเชื่อในวันนี้ พรุ่งนี้เราอาจต่อต้าน สิ่งทั้งหลายที่เราเชื่อนั้น มันมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงไป

สิ่งที่เราเชื่อมั่นนั้น มักจะเกิดจากการที่มันมีหลักฐานยืนยัน และเราก็ควรเชื่อในสิ่งที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน

เราควรจะอัพเดทความเชื่ออยู่เสมอ และระวังอย่าเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จริงหรือไม่จริง อย่ามั่นใจอย่ายึดติดกับความเชื่อมากจนเกินไป เพราะมันจะทำให้ยากที่จะเปลี่ยนความเชื่อ หากพบว่ามีหลักฐานอันใหม่

A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials.—Seneca

สิ่งสำคัญคือการมองว่าความผิดพลาดเป็นส่วนสำคัญของชีวิต ความผิดพลาดในครั้งแรกไม่ได้หมายความว่าจะทำผิดพลาดทั้งชีวิต ผิดพลาดแค่ด้านเดียวไม้ได้หมายความว่าจะผิดพลาดในด้านอื่นๆ ด้วย

เราต้องเชื่อว่าความผิดพลาดเป็นประโยชน์ ความผิดพลาดช่วยให้เราเรียนรู้ ทำให้เรารู้จักเผชิญหน้ากับความจริง ทำให้รู้ว่าโลกมันก็เป็นแบบนี้แหล่ะ

หากเรามองความผิดพลาดเป็นสิ่งจำเป็น ก็จะทำให้ไม่ยึดติดกับ Ego ซึ่งเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เรียนรู้

หากไม่มีความผิดพลาดความยากลำบาก หากเราได้มาง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องพยายาม เราก็จะเสียโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ความยากลำบากทำให้เราพัฒนาจิตใจและเข้าใจโลกมากขึ้น หากมีสิ่งที่ทำให้เครียด นั่นหมายความว่ามันมีสิ่งที่ให้เราเรียนรู้ได้

Truth, when not sought after, rarely comes to light.—Oliver Wendell Holmes, Sr.

ความจริงจะปรากฎต่อหน้าผู้แสวงหา เราเรียนรู้ได้จากการทดลอง เรียนรู้จากความผิดพลาด เรียนรู้จากบทเรียนในโลกแห่งความจริง แต่ปัญญาและความจริงจะปรากฎต่อหน้าคนที่แสวงหาเท่านั้น คนที่เรียนรู้นอกเหนือไปจากสถานการณ์ลองผิดลองถูก

Stop competing with others and start competing with yourself.

แต่ละคนต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อย ได้เปรียบเสียเปรียบในแต่ละด้านแตกต่างกัน และแต่ละคนก็มาจากต่างที่ มีจุดเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกัน บางคนออกตัวไปนานแล้ว ในขณะที่อีกคนเพิ่งเริ่มต้น

การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ณ จุดใดจุดหนึ่งจึงเป็นเรื่องไม่สมควร การที่เราเอาชนะใครคนหนึ่งไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าไร้ความสามารถ เพราะมันยังบอกอะไรเราไม่ได้ มันอาจจะเพิ่งเริ่มต้น

ดังนั้นเราจึงไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หลีกเลี่ยงการแข่งขันกับคนอื่นๆ ความพยายามในการเอาชนะคนอื่น มันจะทำให้เสียสมาธิ เสียพลังงานไปกับเรื่องไม่สำคัญ และการแข่งขันก็มักจะทำให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็น

ทิ้งท้าย

สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การได้ทำงานที่เราชอบ แต่เป็นการชอบงานที่เราจำเป็นต้องทำ ไม่ว่างานอะไรที่เราต้องทำ เราก็ควรสนุกไปกับมันให้มากที่สุด ไม่ว่าใครก็ตามที่เราต้องทำงานด้วย เราก็ควรจะขอบคุณที่อย่างน้อยได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เราอาจไม่สบายใจที่จะอยู่ใกล้กัน แต่ก็ควรพยายามลดความขัดแย้งลงให้มากที่สุด สนใจที่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกัน

หวังว่าคำคมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้เอากลับไปขบคิด ช่วยให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น ใช้ชีวิตให้สนุก ยิ้มและหัวเราะให้มากขึ้น ไม่เครียดมากกว่าที่ควรจะเป็น

Like what you read? Please share it with your friends so we can get their thoughts!

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *