การเรียนรู้

การแข่งขันไม่เหมือนกับการเอาชนะ การแข่งขันไม่จำเป็นต้องเป็นที่ 1 เสมอไป

ถ้าเราไม่มีคู่แข่งเลย ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเสมอไป ชีวิตเราต้องการคู่แข่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนา เพื่อกระตุ้นหรือให้เราระลึกอยู่เสมอว่า ทุกอย่างมันไม่สามารถคงอยู่ตลอดไป มันมีช่วงเวลาที่มันใช้งานได้ เมื่อเวลาผ่านไป มันก็อาจจะใช้ไม่ได้ การแข่งขันไม่เหมือนกับการเอาชนะ การแข่งขันไม่จำเป็นต้องเป็นที่ 1 เสมอไป

การแข่งขัน กับ การเอาชนะ

การเอาชนะคือการที่เรามองถึงแค่ว่าเหนือกว่าคู่แข่ง คือการที่มองว่าเราต้องไม่แพ้ ต้องไม่เป็นรองใคร ในขณะที่การแข่งขันจริงๆ คือการมองไปให้ถึงว่า เราจะพัฒนาไปด้วยกัน แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ยุติธรรม

Mindset ของการแข่งขันเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น แตกต่างจากการแข่งขันเพื่อเอาชนะ คือจะไม่สร้างความกดดันเท่าการเอาชนะ แต่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและดูแลตัวเอง เรียนรู้และหาเทคนิคใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยน มีความเป็นอิสระมากกว่า ทำให้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพได้มากกว่า

Mindset ของการเอาชนะจะสร้างความกดดัน บังคับให้เราต้องแข่งขันอย่างจริงจัง บางครั้งทำให้ต้องฝืนเกินกำลังตนเอง ผลที่ตามมาคือ ถ้าเราแพ้ บางครั้งอาจจะทำให้เราคิดว่าตนเองไม่ดีพร้อมเหมือนแต่ก่อน ทำให้เราเสียกำลังใจ ท้อแท้ หมดแรงจูงใจที่จะพัฒนาต่อไป

Having zero competition isn’t necessarily a good thing. That’s why it’s so great!

การแข่งขัน เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

การแข่งขันเพื่อการพัฒนาจะไม่สนใจว่าใครเป็นที่ 1 ถ้าเราไม่ได้เป็นที่ 1 นั่นหมายถึงมีคนอื่นที่ทำได้ดีกว่าเรา ซึ่งเราก็ต้องพยายามมากขึ้น ปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ สนใจและใส่ใจในสิ่งที่เราทำ มากกว่าการที่จะเอาชนะคู่แข่ง ให้มองคู่แข่งเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา การที่เรามุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ ลองสิ่งใหม่ๆ จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆ ไม่มีจำกัด

Like what you read? Please share it with your friends so we can get their thoughts!

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *